Tag Archives: เครื่องคิดเลข casio

เครื่องคิดเลขของ casio

เครื่องคิดเลข casio 1

คาสิโอ เป็นบริษัทที่ผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของญี่ปุ่น คาสิโอมีชื่อเสียงในด้านการผลิตเครื่องคิดเลข เครื่องเสียง พีดีเอ กล้องถ่ายรูป เครื่องดนตรี และนาฬิกาข้อมือ และทั้งนี้คาสิโอยังเป็นรายแรกของโลกที่ผลิตและจำหน่ายเครื่องคิดเลขไฟฟ้าขนาดกะทัดรัด

เราจะเห็นได้ว่าเครื่องคิดเลขใช้กันทั้งด้านการเรียน การค้า และในด้านอื่นๆ อีกมากมาย เพราะทำให้ง่าย และสะดวกในการคำนวณ เครื่องคิดเลข casio เป็นอีกยี่ห้อหนึ่งที่ได้รับความนิยมเพราะทั้งในด้านการออกแบบ ทำให้สะดวกในการใช้งาน อีกทั้งความแข็งแรงคงทนที่มีอยู่ใน เครื่องคิดเลข casio จึงทำให้เราจะพบ เครื่องคิดเลข casio ได้หลายที่ ไม่ว่าจะเป็นในสำนักงาน ร้านค้า หรือโรงเรียน

ในด้านราคา เครื่องคิดเลข casio จำหน่ายในราคาที่ไม่สูงมาก  และมีจำหน่ายในท้องตลาดทั่วไป หรืออาจสั่งสินค้าผ่านทางออนไลน์ ซึ่งเป็นช่องทางที่สะดวกในการซื้อสินค้าในปัจจุบัน

หากจะแบ่งประเภทของเครื่องคิดเลข เราสามารถแบ่งได้เป็น 5 ประเภทครับ ได้แก่

  1.  เครื่องคิดเลขพกพา
  2.  เครื่องคิดเลขตั้งโต๊ะ
  3. เครื่องคิดเลขกึ่งตั้งโต๊ะ
  4.  เครื่องคิดเลขพิมพ์กระดาษ
  5. และเครื่องคิดเลขวิทยาศาสตร์

 เครื่องคิดเลข casio 2

แหล่งพลังงานของเครื่องคิดเลขคือแบตเตอรี่ เซลล์สุริยะ หรือไฟฟ้า (สำหรับเครื่องรุ่นเก่า) เปิดเครื่องด้วยสวิตช์หรือปุ่มเปิด บางรุ่นไม่มีแม้กระทั่งปุ่มปิดแต่ก็มีบางวิธีที่ทำให้เครื่องปิดได้เช่น ปล่อยทิ้งไว้ไม่ดำเนินการใด ๆ ชั่วระยะเวลาหนึ่ง ปิดคลุมแผงเซลล์สุริยะ หรือปิดฝาครอบ เป็นต้น

เครื่องคิดเลข casio 3

เครื่องคิดเลขอิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่มีแผงปุ่มซึ่งประกอบด้วยเลขโดดและการดำเนินการทางเลขคณิตต่าง ๆ บางเครื่องก็มีปุ่ม 00 และ 000 ด้วยเพื่อให้ป้อนจำนวนขนาดใหญ่ง่ายขึ้น แต่ละปุ่มบนเครื่องคิดเลขพื้นฐานส่วนใหญ่ใช้แทนเลขโดดตัวเดียวหรือการดำเนินการอย่างเดียวครับ อย่างไรก็ตามในเครื่องคิดเลขที่เฉพาะทางยิ่งขึ้น ปุ่มใดปุ่มหนึ่งสามารถทำงานได้หลายอย่างโดยกดร่วมกับปุ่มอื่นหรือขึ้นอยู่กับโหมดการคำนวณปัจจุบันนั้นเองละครับ